Værdier og vision

Værdier og vision

Børnebasket Aarhus værdier og vision


Værdier

Børnebasket Aarhus arbejder ud fra følgende værdier: Åbenhed, Fællesskab, Motivation, Glæde og Engagement.


Åbenhed:

Vi ønsker at være en åben forening, både internt i organisationen, samt overfor nye medlemmer og samarbejder med andre foreninger og kommunen.


Hvordan fortolker vi denne værdi:

 • Vi ønsker at medlemmer i vores forening skal have mulighed for at træne med hold fra andre foreninger (og omvendt), hvis de ønsker at spille mere basket.
 • Åbenhed handler om at se andre klubber som samarbejds- og sparringspartnere.
 • Vi ønsker at være åben overfor nye initiativer og aktiviteter, som bidrager til at flere børn bliver

  præsenteret for basketball.

 • Åbenhed er også at dele sin viden med andre klubber, trænere og medlemmer – og være

  tilgængelig, lyttende og ærlig.

 • Vi ønsker en forening, som har respekt for alle, og respekterer forskelligheder blandt børn og unge.


Fællesskab:

Der skal være plads til alle i Børnebasket Aarhus. Vi ønsker at alle børn og familier kan blive en del af et større fællesskab. Vi har alle et personligt ansvar for at få fællesskabet til at fungere, og bidrage til fællesskabet. Det gælder både træneren på gulvet og formanden i organisationen.


Hvordan fortolker vi denne værdi:

 • Der er plads til alle børn i Børnebasket Aarhus, både nybegyndere, øvede og børn med særlige behov.
 • Vores fællesskab favner bredt.
 • Når vi træner, laver camps, skoleforløb m.m., så er der være fokus på inklusion og på at alle får en god oplevelse.
 • Vi dyrker fællesskabet og sammenholdet fremfor individet.
 • Fællesskab er at hjælpe hinanden med at løse et problem, når det opstår. 


Motivation:

Vi er motiveret for at få flere børn og unge til at spille basketball i Aarhus. Vi tager selv ansvar og stiller krav til os selv, før vi stiller krav til andre.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 

 • Vi er motiveret for at skabe de bedste træninger.
 • Vi er motiveret for at skabe de bedste skoleforløb.
 • Vi er motiveret for at skabe de bedste basketball camps.
 • Vi er motiveret for at børnene får de bedst mulige oplevelser.
 • Vi arbejder målrettet på at skabe motivation blandt børnene, og tager selv ansvar for at nå i mål

  med det. 

Glæde:

Glæden ved sporten og glæden ved at bevæge sig, er den afgørende faktor i aktiviteter vi laver. Vi elsker at konkurrere, men det må aldrig gå udover glæden ved sporten, glæden ved at bevæge sig igennem basket og glæden ved at være sammen.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 

 • Vi elsker glæden ved fællesskabet, og vi ligger altid 100% i alle de aktiviteter vi laver.
 • Vi elsker glæden ved spillet og ikke kun sejrene, så derfor skal vi ikke vinde for enhver pris.
 • Vi elsker glæden ved de aktiviteter basketball giver os.
 • Vi elsker glæden vi de arrangementer vi laver for børnene.
 • Vi skal skabe et miljø, hvor spillere, trænere, og frivillige glæder sig til at være sammen – både på

  og uden for banen. 

Engagement:

Vi brænder for vores sport, og brænder for at sporten skal udvikle sig i Aarhus. Igennem vores engagement i klubben som spiller, leder, træner, dommer, oplever vi en udvikling som person. Vores engagement må aldrig gå udover fællesskabet, åbenheden og glæden ved sporten.


Hvordan fortolker vi denne værdi: 

 • Engagement er at være nærværende når vi træner og leger med børnene.
 • Engagement er at lave den ekstra træning i weekenden, fordi børnene efterspørger det.
 • Engagement er at have blik for det enkelt barn og den måde barnet udvikler sig på gennem

  basketball.

 • Engagement er at have øje for hvad der gør forældrene trygge for at deres børn føler sig trygge.
 • Engagement er at bage en kage til træning. 

Børnebasket Aarhus vision og målsætning

Børnebasket Aarhus vision og målsætning er: 

Vi vil give alle børn i Aarhus muligheden for at spille basket. Vi vil være flere, bedre og være mere synlig i Aarhus.

 

Vi vil være flere - ved at;

 • Arbejde aktivt for rekruttering og fastholdelse igennem skoleforløb, camps m.m.
 • Profilere sporten igennem samarbejde med skole, kommunen og andre.
 • Skabe endnu større kvalitet i vores tilbud og aktiviteter.

bedre - ved at;

 • Blive bedre til at spille basketball.
 • Skabe flere og dygtigere trænere, frivillige og ledere.
 • Konstant udfordre os selv som forening og organisation.

og være mere synlig i Aarhus - ved at;

 • Sikre at foreningen er tilgængelig for alle.
 • Gøre brug af hjemmeside, facebook og andre medier til at reklamere for klubben.
 • Indgå samarbejde med offentlige institutioner og andre lokale samarbejdspartnere 

Billede fra skolestævne i Aabyhallen